Sett inn sidetall i Word

Det er en god idé å sette inn sidetall i et lengre dokument. Det gjør det lettere for leseren å ha oversikten.

Sidetall i Word setter du inn slik: Sett innSidetall (engelsk versjon: Insert – Page Numbers).

Velg så om du vil ha sidetallet øverst eller nederst på siden.

Deretter velger du om du vil ha sidetallet på høyre eller venstre side av arket.

Du kan også velge at sidetallet skal stå annenhver gang på høyre og venstre side, slik det er vanlig i bøker. Sidetallet kan enten stå ytterst eller innerst på sidene.

 

sidetall innerst

 

Slik får du ulik sidenummerering i ulike seksjoner i Word-dokumentet

Tenk deg: Du ønsker ikke sidetall på første siden, og du ønsker at de tre neste sidene merkes med eksempelvis i, ii og iii. Så vil du kanskje at resten skal merkes med vanlige sidetall (1, 2, 3), og at vedleggene skal merkes på enda en måte. Eller kanskje ønsker du at sidenummereringen skal begynne forfra i hvert kapittel.

1. Del dokumentet inn i seksjoner (for hver seksjon kan man definere ulik nummerering):

 • a. Velg hvor i dokumentet du ønsker en ny seksjon.
 • b. I Sett inn-menyen, velg Skift.
 • c. I boksen som kommer opp, velg Neste Side under Inndelingsskift, og klikk OK.

2. Sett inn sidetall i de den første seksjonen:

 • d. Klikk i inndelingen der du vil starte sidenummereringen.
 • e. I Sett inn-menyen, velg Sidetall.
 • f. Fjern avhakingen som sier at vil vise sidetall på første side, dersom du ikke ønsker sidetall for forsiden.
 • g. I Sidetall-boksen velger du Format.
 • h. I Format-boksen velger du hva slags tallformat du ønsker.
 • i. Trykk OK to ganger for å komme tilbake til dokumentet.

3. Sett inn sidetall i den/de neste seksjonen(e):

 • j. Gjør som i 2.
 • k. Hak av for at det skal vises sidetall på første siden, i Sidetall-boksen.
 • l. Velg så Format.
 • m. Hak av for Start på under Sidenummerering, og klikk så 1, slik seksjonen begynner med nummer 1, og ikke fortsetter tallrekken fra forrige seksjon.
 • n. Trykk OK to ganger for å komme tilbake til dokumentet.

 

 

Word-tips: