Hjelp, hva har jeg gjort?!

Noen ganger kommer man i skade for å gjøre tilsynelatende katastrofale ting mens man skriver på PC-en. Heldigvis er det som oftest en grei løsning på problemet. Nedenfor finner du beskrevet noen situasjoner og hvordan du kan komme deg ut av dem.

 

Hopp rett til:

Word: Word foretar merkelige rettelser uten at jeg merker det!
Windows: Plutselig oppfører tastene seg som om jeg har engelsk tastatur!
Word: Word skriver over teksten jeg har skrevet!
Word: Word skriver automatisk tallet 2 når jeg lager nytt avsnitt!
Word: Når jeg skriver, kommer det røde streker under mange av ordene!
Word: Plutselig vises merkelige tegn
Word: Plutselig vises linker i Word slik: {HYPERLINK "http://www.korrekturavdelingen.no" }

 

Word: Word foretar merkelige rettelser uten at jeg merker det!

Words autokorrektur har en rekke automatiske rettelser i funksjon allerede når du installerer programmet. Sjekk om rettelsen ligger i listen over automatiske rettelser (Verktøy - Alternativer for autokorrektur). Slett eventuelle rettelser du ikke ønsker skal ligge i listen. Du kan også helt slå av autokorrekturen ved å avkrysse Fortløpende endringer (Replace as you type). Du kan også avkrysse autokorrekturens automatiske rettelser av stor forbokstav på det første ordet i en setning, navn på engelske ukedager, første bokstav med tekst i en tabellcelle i denne dialogboksen.

Les mer om Words autokorrektur.

 

Windows: Plutselig oppfører tastene seg som om jeg har engelsk tastatur!

Du merker det når du skriver norske spesialtegn, og det ser slik ut:

Keiseren st[r p[ sitt h;yeste slott, s[ hvit som en mann, s[ sort som en brann.

Skjermdump: norsk tastatur

 

På Windows' oppgavelinje (nederst på skjermen) har du sannsynligvis en liten knapp med bokstavene EN eller ENG. Det står for engelsk tastaturoppsett. Klikk på den, og velg NO/NOB/NON (norsk) i stedet. Da burde du få tilbake æ, ø og å igjen. Dersom du ikke trenger å veksle mellom norsk og engelsk tastatur til stadighet (hvem gjør det?), kan du høyreklikke på oppgavelinjen, velge Verktøylinjer, for så å avkrysse Språklinje. Det er samme metode for å få den tilbake på oppgavelinjen om det skulle bli aktuelt.

oppgavelinjen: norsk tastatur

Men det stopper ikke der. Standard i Windows er at hurtigatasten Alt+Shift hopper mellom ulike tastaturspråk. Trykk Alt+Shift, og du får tilbake din gamle språkinnstilling.

Når Windows er innstilt på engelsk tastatur, skjer følgende:

æ blir '
Æ blir "
ø blir ;
Ø blir :
å blir [
Å blir {

Tastekombinasjonene for å få skrevet norske tegn på engelsk tastatur finner du på Korrekturavdelingens side om spesialtegn.

 

Word: Word skriver over teksten jeg har skrevet!

Du har (i eldre Word-versjoner) sannsynligvis kommet borti Insert-tasten, eller dobbeltklikket på OVR på statuslinjen (nederst i Word-vinduet). Trykk Insert-tasten én gang eller dobbeltklikk på OVR, og livet ser straks lysere ut. (Når bokstavene OVR er svarte i stedet for grå, vil alt du skriver overskrive det du allerede har skrevet, i stedet for å komme i tillegg.)

statuslinjen: overskrive

 

Word: Word skriver automatisk tallet 2 når jeg lager nytt avsnitt!

uønsket nummerert liste

Du begynte forrige avsnitt med et 1-tall etterfulgt av et punktum, som i «1. mai». Word tror at du har startet en nummerert liste, og vil sette inn et nytt, stigende tall for hver gang du trykker Enter. Klikk på symbolet for nummerert liste på verktøylinjen (tallene 1, 2 og 3, med streker etter), så opphever du listeformateringen. Du kan gjøre dette permanent ved å gå inn i menyen Format - AutoFormat - Alternativer. Velg arkfanen «Fortløpende endringer » og avkryss Automatisk nummerert liste.

 

Word: Når jeg skriver, kommer det røde streker under mange av ordene!

Fortløpende stavekontroll

Du må slå av Words stavekontroll slik at den ikke markerer feil mens du skriver. Det gjør du i menyen Verktøy–Alternativer. Klikk på arkfanen Stavekontroll og avkryss Fortløpende stavekontroll. Da vil stavekontrollen slutte å markere feil mens du skriver.

Hvis du vil kjøre stavekontroll på teksten din, bruker du hurtigtasten F7 (eller går inn på Verktøy–Stavekontroll).

Dersom det kommer røde streker under ord stavekontrollen burde ha gjenkjent, er det sannsynlig at språkinnstillingene er feil. Sjekk om du har riktig språk ved å gå inn i menyen Verktøy–Språk–Angi språk. Du kan også se hvilket språk dokumentet ditt er satt til, på statuslinjen nederst i Word-vinduet. Dobbeltklikker du der hvor språket står, vil innstillingene for språk åpnes.

 

Word: Plutselig vises merkelige tegn og prikker i Word. Hvordan blir jeg kvitt dem?

Du har sannsynligvis slått på visning av skjulte tegn (tegn som ikke skrives ut). Se en egen artikkel om hvordan slå på og av visning av skjulte tegn i Word.

 

Word: Plutselig vises linker i Word slik: {HYPERLINK "http://www.korrekturavdelingen.no" }

Løsningen er enkel: Alt+F9 (Vis feltkoder). Alt+F9 slår av og på visning av feltkoder. (Takk for tips, Greg Maxey!)

Word: Word retter automatisk liten i til stor I uten at jeg har bedt om det!

Det ligger en skummel automatisk rettelse i engelsk versjon av Word: liten i rettes automatisk til stor I. Denne rettelsen finner du i listen over ord som skal rettes. Merk linjen og velg Delete.

Les mer om Words autokorrektur her!

Brøk i Word Autokorrektur Hevet og senket skrift Fotnoter Hurtigtaster Topptekst Bunntekst Sett inn lenke Sidetall Myk bindestrek

 

Word-tips: